• Wykonywanie otworów badawczych, sondowań dynamicznych i statycznych
  • Projekty robót geologicznych na wykonanie badań i otworów wiertniczych  geologiczno – inżynierskich
  • Dokumentacje geologiczno – inżynierskie określające warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych
  • Opinie geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych I. kategorii geotechnicznej
  • Opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne określające warunki posadowienia obiektów budowlanych II. kategorii geotechnicznej
  • Opinie geotechniczne określające warunki gruntowo – wodne, wstępne np. przed zakupem działki