• Konsultacje i doradztwo w zdecydowanej większości przypadków są bezpłatne
  • Konsultacje i doradztwo dotyczące potrzeby uzyskania  decyzji, rodzaju decyzji, pozwolenia czy zgłoszenia
  • W przypadku zlecenia szczegółowo podajemy listę dokumentów i materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
  • Przygotowujemy dla Klienta wnioski w celu uzyskania dokumentów, decyzji, wypisów itp. niezbędnych do uzyskania docelowej decyzji
  • Wsłuchujemy się w potrzeby Klienta i doradzamy najlepsze rozwiązanie
  • Na życzenie Klienta występujemy do właściwych organów administracyjnych na podstawie pełnomocnictwa
  • Pomoc w odszukaniu archiwalnych opracowań geologicznych i hydrogeologicznych
  • Pomoc w uzyskaniu archiwalnych dokumentacji przechowywanych w archiwach Państwowego Instytutu Geologicznego i archiwach Marszałka Województwa
  • Przygotowanie wniosku o odpłatne lub nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do dyspozycji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego